Autorizovaný stavebný inžinier SKSI


  • Statika stavieb - Celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (Statika a dynamika stavieb)

Súdny znalec § z odboru stavebníctvo


  • Statika
  • Stavebné konštrukcie
  • Poruchy stavieb

Kontaktné informácie